Novalucol

Varför Novalucol?

  • Novalucol verkar redan inom några minuter.

  • Novalucol stannar inte kvar i kroppen längre än nödvändigt.

  • Novalucol är sockerfri.

  • Novalucol är laktosfri.

  • Novalucol har en frisk mintsmak.

  • Novalucol kan användas när man är gravid och ammar.

Novalucol vid halsbränna

Indikation

Vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar (epigastralgier).

Dosering

1-2 tabletter vid behov eller efter ordination från läkare. 1 tablett binder ca 12,5 mmol saltsyra.

Att tänka på innan du börjar använda Novalucol

Vid dåliga njurar bör man tala med läkare innan användning av Novalucol.

Vid långvariga och/eller svåra besvär ska läkare kontaktas för närmare utredning av orsaken till smärtan.

Långtidsanvändning av höga doser Novalucol kan i mycket sällsynta fall leda till följande symtom: illamående, kräkning, buksmärtor, förstoppning, ökad törst, muskelvärk, trötthet, förvirring.

Novalucol är ett receptfritt läkemedel (innehåller kalcium och magnesium) som används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Läs bipacksedeln noga före användning.

För läkemedel som inte är lämpliga i kombination med Novalucol - vänligen se fass.se.

Köp Novalucol online