Novaluzid - vid svårare halsbränna

Novaluzid - mot svårare halsbränna eller sura uppstötningar

Novaluzid

Novaluzid binder upp dubbelt så mycket saltsyra som Novalucol, d v s 25 mmol, och är därför lämplig om du under perioder besväras av lite svårare halsbränna eller sura uppstötningar. Den säljs, precis som Novalucol, receptfritt och finns på både apotek och i dagligvaruhandeln.

Novaluzid kan intas av både gravida och ammande mammor, men då den innehåller aluminium rekommenderas Novalucol som förstahandsval.

Dosering

1-3 tabletter vid behov eller enligt läkares ordination.

Förpackningar

30-pack, blisterförpackning (113621)
100-pack, blisterförpackning (113639)
ATC-kod: A02AD01

De verksamma substanserna i Novaluzid är aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid.

Novaluzid är ett receptfritt läkemedel (innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid) som används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Läs bipacksedeln noga före användning.  

För mer information om Novaluzid, vänligen se fass.se.

Köp Novaluzid online